กรมควบคุมโรค เตือนภัย “โรคฉี่หนู” ห่วง น้ำท่วมซ้ำภาคใต้ ปีนี้ดับแล้ว 36 ราย

 

 

โรคฉี่หนู โรคฉี่หนู อันตรายไหม  โรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  โรคฉี่หนู เกิดจาก  โรคฉี่หนู pdf  การวินิจฉัยโรคฉี่หนู โรคฉี่หนู ภาษาอังกฤษ  โรคฉี่หนูในสุนัข

โรคฉี่หนูกรมควบคุมโรค เตือนภัย “โรคฉี่หนู” ห่วง น้ำท่วมซ้ำภาคใต้ ปีนี้ดับแล้ว 36 ราย.

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้มีหลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เกิดน้ำท่วมรอบใหม่ และบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โรคฉี่หนู อันตรายไหม

แม้ปัจจุบันระดับน้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนเดินลุยน้ำด้วยเท้าเปล่า ทำให้เชื้อไข้ฉี่หนูเข้าสู่ร่างกายได้โรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคฉี่หนู pdf

ทั้งนี้ สถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-21 พฤศจิกายน 2565 พบผู้ป่วย 2,990 ราย เสียชีวิต 36 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ 45-54 ปี สัดส่วน 19.23% รองลงมา คือ 55-64 ปี สัดส่วน 17.73% และ 35-44 ปี สัดส่วน 16.99% ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรร้อยละ 41 และรับจ้างร้อยละ 27 โดยพื้นที่ที่พบอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคใต้ รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือนพ.ธเรศ กล่าวว่า โรคนี้จะพบผู้ป่วยมากในช่วงฤดูฝน เกิดจากการติดโรคฉี่หนู เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเลปโตสไปราที่ปนออกมากับปัสสาวะของสัตว์นำโรค เช่น หนู สุกร โค กระบือ สุนัข เมื่อเชื้อถูกขับออกมาจะไหลลงสู่แหล่งน้ำ หนองน้ำ หรือบริเวณที่เป็นดินชื้นแฉะ

 

โรคฉี่หนู เกิดจาก

 

โรคฉี่หนู เกิดจาก

โดยเชื้อจะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานเป็นเดือน ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคฉี่หนู pdfช่วงที่มีฝนตกหนัก น้ำฝนจะชะล้างเชื้อจากปัสสาวะของสัตว์ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือแอ่งน้ำขัง ประชาชนส่วนใหญ่มักจะติดเชื้อจากการสัมผัสกับน้ำหรือดินโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อโดยเชื้อสามารถไชเข้าทางผิวหนังที่อ่อนนุ่ม มีแผล หรือผ่านทางเยื่อบุตา จมูก และปาก จากการลงแช่น้ำ ลุยน้ำ ย่ำดินโคลน โดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน หลังจากติดเชื้อประมาณ 1-2 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะเริ่มมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่องหรือโคนขา

ต่อมาอาจมีตาแดง ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะออกน้อย ไอเป็นเลือด การวินิจฉัยโรคฉี่หนูจนเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งอาการระยะแรกจะคล้ายโรคติดเชื้ออื่นๆ หากผู้ป่วยซื้อยามารับประทานเองหรือเข้ารับการรักษาล่าช้า ก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้นพ.โสภณ กล่าวว่า คำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันโรคไข้ฉี่หนู มีดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลน หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ต ถุงมือยาง ขณะลุยน้ำท่วมขัง ย่ำดินชื้นแฉะ หรือทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลด 2.หลังลุยน้ำย่ำโคลนหรือลงแช่น้ำ ให้ทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันที3.หากมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัวหรือปวดกล้ามเนื้อ หลังลุยน้ำย่ำโคลนหรือลงแช่น้ำ 1-2 สัปดาห์

การวินิจฉัยโรคฉี่หนู

 

 

โรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคฉี่หนู ภาษาอังกฤษอย่าซื้อยามารับประทานเอง ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดและแจ้งประวัติเสี่ยงให้แพทย์ทราบ จะช่วยป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ หากเข้ารับการรักษาภายใน 1-2 วัน หลังเริ่มป่วย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422โรคฉี่หนู

 

โรคฉี่หนู อันตรายไหม , โรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย , โรคฉี่หนู เกิดจาก , โรคฉี่หนู pdf , การวินิจฉัยโรคฉี่หนู , โรคฉี่หนู ภาษาอังกฤษ , โรคฉี่หนูในสุนัข

ขอบคุณข่าวต้นทาง .matichon.co.th

ข่าวแนะนำ