เกาะปิดท่องเที่ยว “หมู่เกาะสุรินทร์” 2 วัน หลังอันดามันคลื่นสูง

เกาะเสม็ด  เกาะล้าน  เกาะช้าง  เกาะต่างประเทศ  เกาะพีพี  เกาะเต่า  เกาะสวยๆ  เกาะพยาม

  เกาะช้าง  เกาะพีพีเกาะหมาก  เกาะชลบุรี 

เกาะ   สำหรับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เกาะเสม็ดเป็นหมู่เกาะในทะเลอันดามันห่างจากฝั่งไปทางทิศตะวันตกประมาณ 70 เกาะชลบุรี  กิโลเมตร เป็นหมู่เกาะที่อยู่ติดกับเขตชายแดนไทย-พม่า มีพื้นที่ประมาณ 84,375 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่บนบกประมาณ 20,594 ไร่ ประกอบด้วยเกาะสำคัญ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะเต่าเกาะสุรินทร์ใต้ เกาะไข่ (เกาะตอรินลา) เกาะกลาง (เกาะปาจุมบา) และเกาะรี (เกาะสต๊อก)

เกาะ

เกาะพยาม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เหมาะสำหรับการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นแล้วเกาะล้าน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังน้ำตื้น ที่มีมากมายทั้งในเกาะสุรินทร์เหนือและเกาะสุรินทร์ใต้ ที่นี่จึงเป็นแหล่งดำน้ำระดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยหมู่เกาะสุรินทร์มีสภาพที่กำบังคลื่นลมทั้งสองฤดู เนื่องจากเกาะวางตัวเป็นกลุ่มและมีอ่าวขนาดใหญ่ เกาะพีพีเกาะหมาก ทำให้เกิดแนวปะการังริมฝั่งอยู่บริเวณโดยรอบทั้งเกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ และเกาะบริวาร หมู่เกาะสุรินทร์นั้นหนาแน่นด้วยแนวปะการังน้ำตื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เกาะสวยๆจนได้รับยกย่องว่าเป็นแหล่งกำเนิดของแนวปะการังน้ำตื้นขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

เกาะ

เกาะสวยๆ

หมู่เกาะสุรินทร์สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณฝนเฉลี่ยในแต่ละปีจะมีค่ามากกว่า 3,000 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 83%เกาะช้าง  ในฤดูฝนเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากจะทำให้ฝนตกหนักแล้ว ท้องทะเลยังมีคลื่นลมแรง ทำให้การเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ในช่วงนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว จึงได้มีการกำหนดปิด- เกาะพยามเปิดฤดูท่องเที่ยวประจำปี ดังนี้ ปิดฤดูท่องเที่ยวเกาะช้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม ของทุกปี เปิดฤดูท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-30 เมษายนของทุกปี

เกาะ

เกาะต่างประเทศ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ออกประกาศ เรื่องเกาะต่างประเทศ ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เป็นการชั่วคราว โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศ เรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน และคลื่นลม แรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 5 มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2565 ส่งผลให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังแรง บริเวณห่างฝั่งมีคลื่นสูง 2 – 4 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร

เกาะ

 

เกาะล้าน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ พิจารณาแล้วเกาะพีพี เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 35 (4) แห่ง พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562  เกาะ

เคดิต .thansettakij.com

เเนะนำ